Αύξηση μεγέθους γραμματων Μείωση μεγέθους γραμματων Επαναφορά μεγέθους γραμματων print

Το επικοινωνιακό έλλειμμα του Απολογισμού της Δημοτικής Αρχής

30/11/2015

Άρθρο της Διάβασης Πεζών

 
Της Βασιλικής Ελευθεριάδου*

Σύμφωνα με το άρθρο 217 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006) ο απολογισμός των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής γίνεται σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην οποία οι κάτοικοι και οι φορείς του Δήμου έχουν το δικαίωμα να διατυπώσουν παρατηρήσεις σχετικές με τον απολογισμό. Η ιδιαιτερότητα λοιπόν της ειδικής αυτής συνεδρίασης έγκειται στην άμεση συμμετοχή των πολιτών, στον διάλογο ανάμεσα στη Διοίκηση και τον διοικούμενο.
Για μια ακόμη χρονιά ο απολογισμός των πεπραγμένων στον Δήμο Σερρών έγινε χωρίς τη παρουσία δημοτών. Συγκεκριμένα, τη Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2015 στην αίθουσα του κινηματοθέατρου «Αστέρια» συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε μια άδεια αίθουσα. Για μια ακόμη χρονιά η αντιπολίτευση απέδωσε ευθύνες στη Δημοτική Αρχή για την οργάνωση, η οποία με τη σειρά της μίλησε για αδιαφορία των δημοτών προς τη διαδικασία.
 
Η επικοινωνία με τους δημότες μέσα από τη κορυφαία αυτή διαδικασία στάθηκε εξαιρετικά περιορισμένη (κυρίως έμμεση μέσα από την αναπαραγωγή αποσπασμάτων των εισηγήσεων από τα ΜΜΕ) με αποτέλεσμα ο επικοινωνιακός διάλογος να μετατραπεί σε μονόλογο και η επικοινωνία σε κοινοποίηση.
Η αδυναμία επικοινωνίας του μηνύματος έχει ως επακόλουθο την απομάκρυνση της Διοίκησης από τον διοικούμενο. Υπάρχει λοιπόν η ανάγκη διαρθρωτικών αλλαγών στη διαβίβαση της πληροφορίας, τόσο ως προς τη διαφήμιση όσο και ως προς την οργάνωση της ειδικής αυτής συνεδρίασης.
Με αφορμή την προτροπή του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Β. Παπαβασιλείου για προτάσεις που στοχεύουν στην ενδυνάμωση της συμμετοχής των πολιτών στην διαδικασία καταθέτω τις παρακάτω προτάσεις εστιάζοντας σε δύο άξονες· την προσέλευση του κόσμου στη συνεδρίαση και την παραμονή του στην αίθουσα:
 
1.         Η κοινοποίηση της συνεδρίασης περιορίζεται έως τώρα στο μοντέλο της τυπικής πρόσκλησης όπως αυτή αποστέλλεται στα μέσα για κάθε συνεδρίαση Δ.Σ. Θα ήταν επικοινωνιακά πιο αποτελεσματική μια επιπρόσθετη δημοσίευση, λίγες μόνο ημέρες πριν την συνεδρίαση, με τη μορφή απλής πρόσκλησης προς τους πολίτες. Στο κείμενο της πρόσκλησης χρειάζεται να τονιστεί πως στη συνεδρίαση αυτή οι πολίτες έχουν την ευκαιρία να θέσουν τα ερωτήματά τους στον Δήμαρχο.
  • Η πρόσκληση ως έχει:
Πρόσκληση: Προς κ.κ.
1. Αγγελίδη Πέτρο, Δήμαρχο Σερρών
2. Δημοτικούς Συμβούλους Ενταύθα
3. Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Σερρών Έδρες τους
 
Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 & 217 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 ΤΑ) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», καθώς και αυτές της παρ. 14 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008, σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Κινηματοθέατρο ̈ΑΣΤΕΡΙΑ ̈ σε ειδική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 25 Νοεμβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 ́, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:
 
ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ : Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής, έτους 2014.
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
 
  • Προτεινόμενη συμπληρωματική πρόσκληση:
 
Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2015 στις 19:00
 
Ετήσιος απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής
για το έτος 2014
 
Κινηματοθέατρο Αστέρια
 
Ο Δήμαρχος Σερρών κ. Πέτρος Αγγελίδης καλεί τους πολίτες του Δήμου και τους θεσμοθετημένους εκπροσώπους των συλλογικών φορέων της πόλης να συμμετάσχουν σε έναν ανοικτό διάλογο με τη Δημοτική Αρχή.
 
2.         Όπως προανέφερα, εάν η προσέλευση του κόσμου είναι το πρώτο μεγάλο στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί, το δεύτερο είναι η παραμονή του ακροατηρίου στην αίθουσα. Στον φετινό απολογισμό ήμουν η μόνη πολίτης στην αίθουσα που πήρε τον λόγο, τρεις ώρες μετά την έναρξη της διαδικασίας. Την πολύωρη εισήγηση του Δημάρχου ακολούθησαν οι τοποθετήσεις της Αντιπολίτευσης και Συμπολίτευσης. Η χρονοβόρα αυτή διαδικασία έχει ως επακόλουθο τη φυσική κούραση του ακροατή με δύο προεκτάσεις. Α) Την σταδιακή μείωση του ενδιαφέροντος και πιθανόν την αποχώρηση και Β) την αποφυγή επανάληψης της διαδικασίας στο μέλλον. Μου προκαλεί προβληματισμό η φτωχή επικοινωνιακή τακτική που ακολουθείται στη διαδικασία αυτή. Η ίδια θεματολογία σε μια προεκλογική ομιλία ή μια τηλεοπτική παρουσία εξαντλείται σε αισθητά λιγότερο χρόνο. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς επικοινωνιολόγος για να γνωρίζει πως το ζητούμενο στην επικοινωνία είναι το μήνυμα να φτάσει επιτυχώς στον αποδέκτη του. Η φτωχή διαχείριση του χρόνου εν προκειμένω σε καμία περίπτωση δεν δρα ελκυστικά προς το ακροατήριο. Αντίθετα, μηδενίζει την όποια δυναμική δημιούργησε το πρώτο στάδιο της διαδικασίας δηλαδή η πρόσκληση. Για τους παραπάνω λόγους προτείνω οργανωτικά:
 
- Ταυτόχρονα με τη πρόσκληση να δημοσιευθεί και το πρόγραμμα  της συνεδρίασης ώστε ο κόσμος να γνωρίζει πως θα εξελιχθεί η ειδική αυτή συνεδρίαση ή έστω να γίνει αναφορά στην ενδεικτική διάρκεια της ομιλίας τους Δημάρχου
 
- Μετά την ομιλία του Δημάρχου να πάρουν τον λόγο οι πολίτες. Η ιδιαιτερότητα της συνεδρίασης αυτής άλλωστε έγκειται στο δικαίωμα λόγου που έχουν. Έπειτα να ακολουθήσουν οι τοποθετήσεις των Επικεφαλής της Αντιπολίτευσης και των λοιπών Δημοτικών Συμβούλων. Υπενθυμίζω πως κάτι τέτοιο έγινε το 2012 στο θεατράκι (για τον απολογισμό του 2011) όταν μετά από πρόταση της Αντιπολίτευσης τον λόγο πήραν οι πολίτες που ήταν παρόντες.
 
- Λίγες ημέρες πριν την συνεδρίαση να δημοσιευθεί στο διαδίκτυο προς ενημέρωση των πολιτών τόσο ο απολογισμός των πεπραγμένων όσο και τα κύρια σημεία της πολιτικής εισήγησης του Δημάρχου.
 
- Η παρουσίαση του Δημάρχου να συνοδεύεται από οπτικό υλικό σε μορφή powerpoint.
 
Εύχομαι στο μέλλον ο Απολογισμός των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής να ξεφύγει από το διεκπεραιωτικό μοντέλο με το οποίο αντιμετωπίζεται και μέσα από τη σωστή οργάνωση και προετοιμασία να μετατραπεί σε γιορτή της Δημοκρατίας. Η απαξίωση της διαδικασίας οδηγεί στην απαξίωση της συμμετοχής κι αυτό δεν τιμάει τους αιρετούς. 

*Μέλος της Δημοτικής Κίνησης “Διάβαση Πεζών”

Διάβαση Πεζών

Πληροφορίες άρθρου:

2645 προβολές

Αρέσει σε 1 άτομα

Άρθρα του ίδιου συντάκτη

06/05/2016 | Αλλότρια συμφέροντα σε βάρος της Διάβασης Πεζών και της τοπικής κοινωνίας

15/04/2016 | Ψηφιακό Μουσείο Τύπου: H απάντηση της Διάβασης Πεζών

24/02/2016 | Βιβλιοπαρουσίαση

08/12/2015 | Αρχαιολογικοί Χώροι, Μνημεία και Πολίτες. Το παράδειγμα του Διαζώματος

18/09/2015 | Παρέμβαση στον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΣ για προστασία των κοινωνικά ευπαθών ομάδων

20/07/2015 | Σίτιση του Μουσικού Σχολείου Σερρών

06/04/2015 | Ιστορική ευκαιρία η διεκδίκηση των πρώην στρατοπέδων

15/01/2015 | Αδικαιολόγητη καθυστέρηση της Δημοτικής Αρχής στην έγκριση διαγωνισμού σίτισης των μαθητών του Μουσικού σχολείου

17/12/2014 | Διαχείριση Απορριμμάτων

12/08/2014 | Οι ποδηλατόδρομοι της πόλης και ο αποχαρακτηρισμός τμημάτων της Εθνικής Οδού Σερρών – Δράμας εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος των Σερρών